tegning.gif

Workshops

Min undervisning er funderet i improvisatoriske processer og dans som poetisk måde at forholde sig til alt det kropslige materiale - følelser, fornemmelser, oplevelser, sansninger osv. Jeg arbejder med dans som kreativ og kritisk måde at opfange og omsætte de informationer vi får, når vi lægger mærke til kroppens impulser. Jeg lægger vægt på et studie af hvad det vil sige både at skabe kontakt indadtil og udadtil i dansen og dermed en undersøge hvordan vi på samme tid oplever os selv som sansende individer og forbundne med hinanden og vores omgivelser.

I gruppesammenhæng er jeg optaget af hvordan dans er en kvalitativt anderledes måde at være sammen på, vide og tænke på, end vores daglige sociale kontakt. Jeg arbejder med dans som et udfordrende, stimulerende og legende læringsrum.tilbagevendende undervisning

Jeg underviser i improvisation og Kontakt Improvisation på Copenhagen Contemporary Dance School.


Tidligere undervisningsprojekter

2016/17 Jeg arbejder med en gruppe unge u-ledsagede flygtninge og en gruppe unge danskere. Vi træner og skaber performance i Roskilde. Projektet er et samarbejde mellem Aaben Dans og Roskilde Kommune.

2016 Underviser i dans på NEW STEPS - skandinavisk sommerskole for scenekunst i Skagen

2016 Lærerworkshops i Odsherred og Roskilde

2016 Skoleprojektet Livsmester med Anu Rajala-Erkut i samarbejde med Aaben Dans

2016 Undervisningsforløb for børn med funktionsnedsættelse, Lysholmskolen Roskilde

2016 Dans med din Nabo – unge danskere og u-ledsagende flygtninge mødes gennem dans, 3 grupper i Nykøbing Sj. og 1 gruppe i Rosilde

2015-16 Underviser for unge under ROK fyrtårn Ta’ Fat om Dansen Nykøbing Sj.

2015-16 Underviser i improvisation og koreografi på Den Kongelige Balletskole - Kompagni B.

2015 Workshop Dans med din Nabo – unge danskere og u-ledsagende flygtninge mødes gennem dans, Nykøbing Sj.

2015 INTUITION – dans for seniorer+60, med teamet intuition i improviseret dans, DK

2015 Dance for Parkinsons, DK

2015 Co-underviser sammen med Anu Rajala-Erkut på huskunstnerprojekt for 0. Klasser i København

2010 Gæstelærer på Copenhagen Contemporary Dance School, Denmark

2009 Guestteacher at World Academy for Music and Dance, Limerick, Ireland

2008 - 2010 Guestteacher at LAB Bratislava, Slovakia

2007 - 2009 Extern lecturer at the Choreography Department, Dartington College of Arts, England

2003-2006 Underviser på dans og performancelinjen på Vrå Højskole, Danmark