LIGHT–DARK–LIGHT-HEAVY

Light-Dark-Light-Heavy er en koreografi for lys, dans og lyd. Forestillingen udfolder sig i en intim relation mellem én danser og en mobil lyskilde. Lys og mørke bevæger sig og transformerer oplevelsen af rummets arkitektur og stemning, i takt med danserens sansning af vægt, åndedræt og bevægelsens momentum. Til tider arbejder danseren i dramatisk duet med sin egen skygge, til tider bliver hun gjort lille bitte af monsteragtige skygger, til tider er alt rødt som blod.
 
Dans: Ellen Kilsgaard
Skabt af: Chris Crickmay & Ellen Kilsgaard
Sounddesign: Sharon Stewart
Alder: 16 år+
Varighed: 30 min.

(Scroll down for english)

Tekniske specifikationer

Spilleareal
min. 6B x 8D x 3,5H
max. 10B x 12D x 5,5H

Lydsystem

Om arbejdsprocessen:

I LIGHT-DARK-LIGHT-HEAVY er lys inkorporeret i danserens arbejde med bevægelse og skaber en intim interaktion mellem lys og dans og det organisk skiftende rum.

Vi arbejder med helt simple virkemidler: én danser og én håndholdt lyskilde af gangen, som spiller sammen med rummets specifikke karakter. Fordi lyskilden er håndholdt bevæger lys, mørke og skygger sig sammen med danserens rumlige placering, intention, sansning af kroppens vægt, åndedræt og momentum. Lysets kvalitet og farve reflekterer fra flader som tøj, hud, vægge, loft og gulv og er med til at transformere oplevelsen af rummets arkitektur og stemning, i takt med at dansen udfolder sig.

Lys og skygge virker også som en slags forstørrelsesglas som bringer opmærksomhed til de mindste skift og intentioner i dansen. Lys og mørke kan desuden forandre oplevelsen af størrelsesforhold fra sekund til sekund. I en selskab med hendes egen skygge arbejder danserens tilsyneladende nogen gange i duet, til andre tider er hun gjort lille bitte af enorme skyggefigurer, der tager både menneskelige, dyre- eller monsteragtige former.

LIGHT-DARK-LIGHT-HEAVY er en danseforestilling hvor visuelle og kinæstetiske oplevelser indgår i tæt indbyrdes feedback med hinanden, både fra danserens og publikums perspektiv.

Arbejdsprocessen er støttet af: Dartington Arts, UK og Forsøgsstationen, DK

LIGHT- DARK- LIGHT- HEAVY
– a choreography for dance, light, and sound

We investigate interactions between light, dance and space and explore what we can create, using the simplest of means – a single dancer; a single light (at any one time); and the given characteristics of the venue. Within this limitation we explore how the shifting qualities of space, light and shadow are created out of (and feed back into), bodily sensations of weight, breath, touch and momentum. 

Visual artist Chris Crickmay and dance artist Ellen Kilsgaard work on equal terms and are both involved in all aspects of the work. 

Physical and perceptual starting points
The starting point is an exploration of how light and space can be incorporated into a dance practice, where the dance arises from the experiencing/ perceiving body and mind of the dancer. We explore the possibilities of a portable light, where the moving body moves the light source. Thus, the shifting qualities of space, light, shadow are created out of (and feed back into), bodily sensations of weight, breath, touch and momentum.

Visual and kinaesthetic concerns feed off each other from the outset; and we investigate how the shifting attention of the performer and audience become central in both the creation and reception of the work.

Space is not only seen in light/ shade/ shadow but can be instantly transformed by them in shape and feel. Furthermore, light is always associated with colour – so the physical effects and moods of colour is inevitably part of our investigation – especially colour as reflection from and onto the body and its surroundings.

Light and shadow act as a kind of amplifier, bringing attention to the smallest shifts and gradations of movement. Light and shadow can also dramatically alter one’s sense of scale from second to second. In the company of their own shadow the dancer sometimes appears to be working in duet, at other times dwarfed by an enormous shadowy figure which takes human or animal form.

Association and imagination
We ask ourselves from within the piece (as performer), and from outside, (as spectator), what parts or aspects of the material seem to awaken the imagination? How does the physical material speak to our lives, through association - evoking things that we know of, or can imagine.

Conceptual ideas
In the work we embrace certain conceptual ideas:

1) Acts of revealing and concealing
2) A sense of bodily weight (heavy or light) in dialogue with visual effect (darkness and light)
3) The intimate space of the body in relation to the larger surrounding space of the room.

Made by
Made by: Chris Crickmay and Ellen Kilsgaard
Performed by: Ellen Kilsgaard
Sound design: Sharon Stewart