DE BERØRTES DANS

– en interaktiv danseforestilling for beboere og personale på plejehjem

Personale og beboer i samspil

Personale og beboer i samspil

De Berørtes Dans er en sanselig og poetisk event der vækker hukommelsen og skaber nærvær gennem dans, berøring og musik. De ældre sidder i en cirkel og kan derfor se hinanden. Det betyder også at en-til- en kontakt mellem en danser og en ældre bliver seværdigt og performativt for de andre, som er til stede.

Musikken
Vi blander musik som mange kender, med ny musik og bruger mange stilarter: musik fra kabaret, dansktop, klassisk musik og fortolkninger af gamle danske sange. Hukommelsen bliver vagt til live og man kan måske synge med på en passage eller blot nyde genkendelse.

Anu Rajala- Erkut på gulvet

Anu Rajala- Erkut på gulvet

Dansen
Dansen skaber opmærksomhed og livlighed gennem øjenkontakt, humor, blidhed, inderlighed og kraft. Et håndtryk til hilsen bliver et afsæt til dans der spejler og forstørrer den individuelles kvaliteter og temperamenter, måden at løfte hånden på, en gestus, et blik. Berøring af kroppen er et indtryk som stimulerer et udtryk, og berøring er et vigtigt element i forestillingen, på lige fod med sang og sjov og ballade.

De Berørtes Dans er et hele som alle, på forskellige måder, deltager i og er med til at skabe. Det betyder at hver forestilling er unik og meningsfuld for præcis den gruppe mennesker der er til stede. Hjælpere og pårørende inviteres til at deltage.

Idé og dans
Ellen Kilsgaard og Anu Rajala-Erkut

AKTIVITETER
8 sessioner i De Gamles By i Købehavn – efterår 2017
8 sessioner på plejecentre i Odsherred Kommune - forår 2018
16 sessioner på plejecentre i Odsherred kommune - efterår 2018


FEEDBACK FRA ODSHERRED KOMMUNE
Der har været så mange positive tilbagemeldinger på projektet ”De Berørtes Dans” både fra beboere og personale.

Det er en generel opfattelse at personalet bliver meget berørt over at se beboernes reaktioner, især de meget demente som har deltaget, har på hver deres måde reageret. Især dem som man på forhånd måske ikke havde forventet ville deltage. Eksempelvis NN som havde været meget urolig forinden, roen fandt NN under sessionen, og glæden og roen varede resten af døgnet, senere gik NN sammen med en personale gennem stuen hvor der blev danset og NN siger: ”var du med til dansen” personalet svarer ”nej desværre” NN svarer ”det var ærgerligt, det var nemlig rigtig sjovt”. Denne beboer har absolut ingen korttidshukommelse. Men der er så mange lignede historier fra evalueringerne.

Personalet oplever ofte at beboere som til daglig er svære at slå et smil af blev opmærksomme og glade, og de oplevede at beboere, til trods for svær demens, var meget indlevende i dansen. Personalet er overraskede, begejstrede og rørte over at have set nogle sider af beboerne, de ikke ser til daglig, blive vækket til live ved dans og berøring.

En beboer var lokket med, ville ellers ikke da hun ikke havde det psykisk godt, 20 min. inde i dansesessionen spørger hun, ”hvad er det ”De” gør, det er ligesom om at der er lettet nogle skyer i mit hoved, det var godt du fik mig overtalt til at deltage, jeg bliver i bedre humør”.

En datter havde set en artikel om ”De Berørtes Dans” i avisen hvor hendes mor var afbilledet og hun kom glædestrålende og fortalte at det var som at se hendes mor da hun var frisk. Ja, så kan det vis ikke siges tydeligere hvad den form for dans gør.

Koordinator Dorthe Friis har observeret og deltaget i samtlige sessioner udtrykker: Der er så meget nærvær i dette projekt. Som sociale væsner har vi brug for nærvær og tryghed, dette er projektet helt klart med til at give. Det har været en øjenåbner for personalet at opleve, og det skal vi få fokus på igen, som en naturlig del af plejen og omsorgen af både demente og ikke demente beboere.’